עם לידתו מחדש של עם ישראל בארצנומתעורר צימאון לתורה גדולה ועמוקה שתאיר את כל מפעל התחייה ותפיח בו נשמה.

ההוצאה לאור מעמק חברון” שעל ידי ישיבת שבי חברון” קמה כדי להוציא אל האור ולהפיץ לציבור הרחב את התורה הצומחת ומתפתחת בעיר האבות מתוך החיבור החי אל אבות האומהרבני הישיבה יונקים את משנתם מן התורה הגואלת מבית מדרשם של מרן הראיה קוק זצל ובנו רבנו הרב צבי יהודה קוק זצל ותלמידיהם.

ספרי הליבה של ההוצאה הם ספרי הרב משה בלייכר שליטא והרב אלי הורביץ זצל היד.

הספרים נערכים על ידי צוות ההוצאה על פי שיעורים שניתנו ברובם בישיבת שבי חברוןמתוך נאמנות לתוכן השיעור ולסגנונו המקוריתוך הקפדה ושימת דגש רב בעריכה כדי שהתוכן יהיה בהיר ומובן ללומד.

שיעוריו של מור הרב משה בלייכר שליטאמייסד הישיבההם שיעורי יסוד באמונההבונים תשתית אמונית עמוקה ויסודית בלב הלומד.בנוסף נערכים השיעורים שלימד בעיון בגמרא.

הרב אלי הורביץ זצל היד היה עמוד הימיני של בית המדרששיעוריו באמונה היו עמוקים ובהיריםואותם לימד גם בישיבות נוספות,במדרשות ובמכללותשיעוריו מהווים פרקי יסוד באמונהומערכת ההוצאה לאור רואה זכות גדולהשהיא חובה גדולהלהוציא לאור את שיעוריו.

צוות ההוצאה לאור שוקד גם על עריכה של שיעוריו של ראש הישיבה הרב חננאל אתרוג שליטאוהרב מישאל רובין – רמ הישיבה.

כמו כןעוסקת ההוצאה לאור בעריכה והפצה של ספרי מחברים נוספים כדוגמת ספרי הרב אלי אדלר – רמ בישיבת שבי חברון ובמכינה הקדצ עצם, וספרי הרב מאיר כהן – רמ המכינה הקדצ עצם, ועוד.