מעמק חברון - על אודות

על אודות "מעמק חברון"

ב"ה

עם לידתו מחדש של עם ישראל בארצנו, מתעורר צימאון לתורה גדולה ועמוקה שתאיר את כל מפעל התחייה ותפיח בו נשמה.

ההוצאה לאור "מעמק חברון” שעל ידי ישיבת "שבי חברון” קמה כדי להוציא אל האור ולהפיץ לציבור הרחב את התורה הצומחת ומתפתחת בעיר האבות מתוך החיבור החי אל אבות האומהרבני הישיבה יונקים את משנתם מן התורה הגואלת מבית מדרשם של מרן הראי"ה קוק זצ"ל ובנו רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל ותלמידיהם.

ספרי הליבה של ההוצאה הם ספרי הרב משה בלייכר שליט"א והרב אלי הורביץ זצ"ל הי"ד.

הספרים נערכים על ידי צוות ההוצאה על פי שיעורים שניתנו ברובם בישיבת שבי חברון, מתוך נאמנות לתוכן השיעור ולסגנונו המקורי, תוך הקפדה ושימת דגש רב בעריכה כדי שהתוכן יהיה בהיר ומובן ללומד.

שיעוריו של מו"ר הרב משה בלייכר שליט"א, מייסד הישיבה, הם שיעורי יסוד באמונה, הבונים תשתית אמונית עמוקה ויסודית בלב הלומד. בנוסף נערכים השיעורים שלימד בעיון בגמרא.

הרב אלי הורביץ זצ"ל הי"ד היה עמוד הימיני של בית המדרש. שיעוריו באמונה היו עמוקים ובהירים, ואותם לימד גם בישיבות נוספות, במדרשות ובמכללות. שיעוריו מהווים פרקי יסוד באמונה, ומערכת ההוצאה לאור רואה זכות גדולה, שהיא חובה גדולה, להוציא לאור את שיעוריו.

צוות ההוצאה לאור שוקד גם על עריכה של שיעוריו של ראש הישיבה הרב חננאל אתרוג שליט"א, והרב מישאל רובין – ר"מ הישיבה.

כמו כן, עוסקת ההוצאה לאור בעריכה והפצה של ספרי מחברים נוספים כדוגמת ספרי הרב אלי אדלר – ר"מ בישיבת שבי חברון ובמכינה הקד"צ עצם, וספרי הרב מאיר כהן – ר"מ המכינה הקד"צ עצם, ועוד